- Tên đầy đủ : Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi- Tiếng Anh : Hanoi International Exhibition Center.- Tên gọi tắt : Tòa nhà Triển lãm Cung Văn hóa- Địa chỉ : Cung Văn hoa,91 Trần Hưng Đạo / 4 Trần Bình Trọng,Hoàn Kiếm,Hà Nội.

Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hanoi là công trình liên doanh giữa Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô và Công ty CP Triển lãm Hội nghị và Quảng cáo Việt nam (VCCI EXPO) được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hình thức “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” trên cơ sở Công ty VCCI EXPO bỏ vốn đầu tư toàn bộ tòa nhà và chịu trách nhiệm quản lý vận hành hoạt động.

Toàn nhà Triển lãm I.C.E Hanoi là mô hình đầu tư mới thay thế cho nhà Triển lãm cũ không còn phù hợp.Chính thức đưa vào hoạt động cuối tháng 3 năm 2007, I.C.E Hanoi hướng vào các mục đích sau : Tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật,các hoạt động thể dục,thể thao,hoạt động phong trào… Khai thác các dịch vụ khác như mít tinh,hội họp,đám cưới,gặp gỡ giao lưu…

Cung Văn hóa và Công ty VCCI EXPO luôn dành thời gian và có chính sách ưu đãi hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật,thể dục thể thao,hoạt động phong trào…

Với trên 16 năm hoạt động,I.C.E Hanoi đã dần hoàn thiện và nâng cấp dịch vụ hiện được các khách hàng đánh giá cao và ưu tiên lựa chọn…   

 

 

Giới thiệu

ICE HANOI

Các quy định chung

Cơ cấu tổ chức

Mô hình hoạt động