Được coi là một trong những đối tác chiến lược của Công ty cổ phần Hội nghị và Quảng cáo Việt Nam (VCCI EXPO), chủ sở hữu của trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E, chúng tôi luôn cố gắng và tiếp tục hoàn thiện để dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và làm hài lòng mọi khách hàng.
 
CESCO chúng tôi đã được VCCI EXPO tin tưởng và chỉ định là nhà thầu chính thức của mọi hoạt động triển lãm mà VCCI EXPO tổ chức. Điều này khẳng định rằng, CESCO đã và đang trở thành một thương hiệu lớn và có thể sẵn sang đáp ứng tốt nhất và hoàn hảo nhất mọi yêu cầu của khách hàng.