Trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng quốc tế 2009 tai Gia Lai, ngày 14/11, Bộ VH,TT&DL đã phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”.

Đây là hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam bàn về sự thay đổi của đời sống kinh tế xã hội với việc bảo tồn văn hóa công chiêng, kể từ ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào năm 2005. Tham dự Hội thảo gồm có: ông Trương Quang Được – nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Ksor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Tiến Thọ – Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cùng gần 200 nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong nước và quốc tế. 74 tham luận được các nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày tại hội thảo tập trung vào 4 nhóm chủ đề chính, đó là: Những nghiên cứu về cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á nói chung; Vai trò xã hội của cồng chiêng và văn hoá cồng chiêng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á; Những tác động của kinh tế – xã hội đối với văn hoá cồng chiêng, những thích nghi và hạn chế, du lịch và văn hoá dân tộc; Bảo tồn và phát huy giá trị của văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên và các nước Đông Nam Á. Nhìn chung, các tham luận đều khẳng định, giá trị văn hoá cồng chiêng ở Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á cơ bản đều có những nét tương đồng và có tác động sâu sắc trong đời sống kinh tế – xã hội của mỗi nước. Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá cồng chiêng, đa phần các tham luận và ý kiến của các nhà khoa học tham dự hội thảo đều khẳng định, bảo tồn văn hoá cồng chiêng không chỉ dựa vào tính cộng đồng mà cần phải có chương trình riêng đưa vào giảng dạy cho học sinh, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cần tăng cường hơn nữa sự quản lý của Nhà nước…